preloader

Zaměstnávání cizinců - Ilona Szpaková - HR consulting

Home > Zaměstnávání cizinců

Zaměstnávání cizinců

Uvědomuji si, že současný trh práce v naší republice je nekompromisní v hledání zaměstnanců dělnických profesí. Firmy se často potýkají se situací, kdy na jedné straně přibývají zakázky, ale na druhé straně nemají zaměstnance, se kterými jsou schopni zakázky pokrýt. Situace je sice problematická, ale není neřešitelná. Nabízím vám pomoc při získání zaměstnanců z třetích zemí. Nenabízím služby jako pracovní agentury, jsem schopna vám najít vaše vlastní kmenové zaměstnance.

Program Kvalifikovaný zaměstnanec vedený pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky.

Program se vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu

Účastníkům, kteří budou do programu zařazeni, je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí