preloader

Strategické řízení lidských zdrojů - Ilona Szpaková - HR consulting

Home > Strategické řízení lidských zdrojů

Strategické řízení lidských zdrojů

V rámci mých služeb nabízím kompletní řešení v oblasti strategického řízení lidských zdrojů. Jedná se o dlouhodobý plán vytvořený k dosažení cílů v oblasti řízení a rozvoje vaší firmy. Usměrňuje a ovlivňuje celkové klima a kulturu organizace a je v souladu s celkovými cíli organizace. S posilováním lidských zdrojů se posiluje také pozice firmy na trhu, protože investováním do svých zaměstnanců investuje firma i sama do sebe.

Analýza stávajícího stavu činnosti interního HR v návaznosti na plnění strategických cílů firmy

Nastavení HR procesů

Pohovory s externími kandidáty v rámci náborového procesu

Zpracování adaptačního plánu pro nového zaměstnance

Hodnoticí pohovory

Vypracování plánu na rozvoj zaměstnance

HR Controlling

Zavedení interní komunikace

Budování firemní kultury