preloader

Program Zodpovědný zaměstnavatel - Ilona Szpaková - HR consulting

Home > Program Zodpovědný zaměstnavatel

Zodpovědný zaměstnavatel:

rozvíjí a buduje svou firmu

chce pro svou firmu to nejlepší a posouvat ji neustále vpřed

všechny činnosti provádí v souladu s platnou legislativou

buduje dobré vztahy s obchodními partnery a klienty

svou činnost posouvá i nad rámec zájmů vnitřního světa firmy a buduje dobrý vztah s veřejností, je společensky aktivní

má dobrý vztah se svými zaměstnanci

uvědomuje si hodnotu lidského kapitálu a dokáže vidět přímou úměru jeho síly s budoucím rozvojem organizace

ví, že bez kvalitních zaměstnanců nelze budovat kvalitní firmu

plánuje prostředky vedoucí ke všeobecné spokojenosti svých zaměstnanců, protože ví, že spokojený zaměstnanec rovná se loajální zaměstnanec

nepřijímá názory, že se firma o své zaměstnance nemusí starat a ani těmto názorům nerozumí

v HR oddělení vidí silného partnera a uvědomuje si, že činnosti oddělení jsou stejně důležité při dosahování strategických cílů organizace jako činnosti všech dalších středisek