preloader

O mně - Ilona Szpaková - HR consulting

Home > O mně
O mně

Kdo jsem

Jsme profesionál v personalistice. I přes to, že jsem teprve na začátku a má firma vznikla teprve nedávno, mohu nabídnout v této oblasti bohaté zkušenosti získané během více než desetileté praxe.

Důvěra, Spolehlivost, Partnerství, Osobní přístup

Uvědomuji si, jak důležité je vybudovat vzájemnou spolupráci postavenou na důvěře. Spolehlivost je mou velkou předností, vybudování dlouholetého přátelství mou vizí a respektování přání klienta závazkem.

0 +

Let praxe
O mně

Něco málo o mně

De facto celá má profesní dráha se pohybuje na poli personalistiky. I když jsem po střední měla jiné představy a studium jsem zaměřila na zdravotnický sektor, stejně mě životní cesty nasměřovaly k tomu, k čemu jsem měla vždy nejblíž – k humanitním oborům, kam personalistika rovněž patří. A mohu říct, že jsem svému osudu vděčná. Personalistika je nádherný obor a je neskutečně krásná v její pestrosti. Nutno říct, že není vůbec jednoduchá a každý personalista, pokud chce svou práci dělat dobře, musí mít v sobě kus úředníka, právníka, psychologa, kreativce, kouče a marketéra, a to vše v jedné osobě.

Skoro před 13 lety jsem po mateřské dovolené a několika málo letech ve státním sektoru (ze kterého jsem dobrovolně odešla) nastoupila na pozici asistentky personálního oddělení v jedné obchodní společnosti. Měla jsem velké štěstí, že jsem tehdy mohla potkat jistého pána, který byl v té době vedoucím tohoto oddělení. Jeho přístup k životu a způsob vedení je mi inspirací dodnes. Například jsem se od něj naučila, jak je důležité dát člověku důvěru a nechat jej samostatně činit rozhodnutí bez zbytečně přehnané kontroly. To platí jak v osobní, tak samozřejmě i pracovní rovině.

Praxe v této společnosti mě naučila základy personalistiky, legislativu, chvíli jsem byla i na mzdové účtárně, organizovala jsem firemní eventy, tábory pro děti zaměstnanců. Bylo to krásné období a jsem za něj moc vděčná. Po deseti letech jsem si ale uvědomila, že pokud se chci v tomto oboru nadále rozvíjet, je třeba podívat se i jinam, jak se personalistika „dělá“. Vzhledem k tomu, že jsem měla již jisté zkušenosti, přihlásila jsem se do výběrového řízení na vedoucí personálního oddělení do jedné výrobní společnosti. A měla jsem to štěstí, že jsem prošla a získala tak práci, o které jsem v té době ani nevěděla, že bude klíčová v mém osobně – kariérním životě.

Samotný nástup do této firmy byl krok do jiného světa. Už to nebyla obchodní společnost, ale výrobní, což je dost podstatný rozdíl, najednou jsem se ocitla na židli vedoucího a zároveň jsem se stala součástí TOP managementu společnosti. A přiznávám, že začátky nebyly jednoduché. Musela jsem si to vše setřídit v hlavě, pochopit všechny principy mého fungování v této firmě a na této pozici. Díky vstřícnému postoji mého nadřízeného, který mi umožnil manažerský koučink pod taktovkou trenéra Marka Spurného, jsem podstatnou část těchto věcí pochopila. Naštěstí. Postupnými kroky jsem si začala v hlavě urovnávat vlastní myšlenky, priority a povinnosti.

Praxe v této společnosti mě naučila chápat personální procesy jako nástroj pro strategické řízení lidských zdrojů. Od náboru, adaptaci, odměňování, hodnocení a rozvoj zaměstnance. Dále jako důležitou a nedílnou součástí celého tohoto procesu bylo uvědomění si důležitosti budování firemní kultury a potažmo značky zaměstnavatele. Tyto dvě naposledy zmíněné věci se začaly formovat s mým nástupem do firmy a byla jsem zodpovědná za jejich implementaci. Postupně se ve firmě začala utvářet interní komunikace pro informovanost zaměstnanců a externí komunikace mířená na veřejnost, vznikly projekty na podporu firemní kultury, některé spojené i s charitativní aktivitou.

Za pomoci zlínské marketingové agentury PRIA byl vymyšlen celý ucelený koncept pro prezentaci firmy. V rámci interní komunikace vznikla vnitřní FB skupina jako velice efektivní nástroj pro distribuci důležitých informací na zaměstnance, ale i naopak, kdy zaměstnanci sami začali aktivně do skupiny zasílat své příspěvky. Dále vznikl nový časopis a další informační nástroje. Pro externí komunikaci byly založeny FB stránky, které kromě svého úkolu budování značky zaměstnavatele, měly i důležitou roli v náborové kampani.

V rámci budování firemní kultury vznikl pro zaměstnance projekt Rok zdraví, který zahrnoval tři základní segmenty: 1. sport, 2. zdravá strava, 3. cvičení na pracovišti a během jeho trvání vznikly aktivity, jako Květen do práce bez aut, sleva na sportovní seriál VALACHY TOUR nebo se zaměstnanci mohli zapojit do aktivit, při kterých společně „vyběhali“ peníze na charitu. V jídelně byly odstartovány zdravé a pestré snídaně a každý týden probíhala distribuce ovoce na pracovištích.

O samotném cvičení na pracovišti se rozepíšu více vzhledem k jeho jedinečnosti:
Moje prvotní myšlenka k projektu vznikla, když jsem přemýšlela o celém konceptu budování firemní kultury, jak jsem psala výše. Nabídnout zaměstnancům cvičení pod záštitou firmy a pod vedením profesionála, tedy fyzioterapeuta. Cvičení, které uvolní přetížené svalové skupiny, ke kterým vzniká z důsledku dlouhodobého namáhání svalů při opakované stereotypní práci a je jedno, jestli je vykonávaná v kanceláři či ve výrobě. Jednou jsem tuto myšlenku rozvinula na letní akci s rodinou, kde jsem se dala do řeči se synem mé sestřenice, který právě studoval poslední ročník fyzioterapie a čekalo jej vypracování diplomové práce a vzhledem k tomu, že ještě nebyl rozhodnutý pro konkrétní téma, domluvili jsme se, že diplomovou práci vypracuje v naší firmě.

Zadání diplomové práce znělo: zjistit vliv cvičení na přetížené svalstvo. Aby byly zjištěny skutečně objektivní výsledky, byla nám z univerzity poskytnuta infrakamera na měření teploty svalstva. Čím vyšší teplota, tím přetíženější sval. Cvičení se uskutečnilo ve výrobním úseku montáže a zúčastnily se jej dvě skupiny operátorů. Jedna skupina necvičících a druhá skupina cvičících. Projekt trval dva měsíce a byla pro něj vytvořena provizorní tělocvična přímo ve výrobní hale, kde v přestávkách probíhalo denně cvičení. V závěru, po změření posledních hodnot pomocí infrakamery, bylo zjištěno, že cvičení má opravdu blahodárný účinek na přetížené svalstvo. U cvičící skupiny došlo ke snížení teploty svalstva s porovnáním se skupinou, která necvičila.

Tento projekt byl velice přínosný, samozřejmě na straně poznání, že cvičení je opravdu k něčemu a může být prevencí před vznikem různých zdravotních problémů, ale i, a to je pro mě poznání daleko větší, že v průběhu celého cvičení došlo k aktivnímu zapojení všech zúčastněných, a to je pro budování firemní kultury nejdůležitější, mít spokojené, aktivní a motivované zaměstnance.

Nyní jako personální poradce na volné noze se snažím vše, co jsem se jednou naučila, přenést tam, kde je potřeba. Pomáhám firmám zavést personální oddělení s personálními procesy. Pomáhám jim budovat firemní prostředí se spokojenými zaměstnanci. Pomáhám jim budovat dobré jméno s pověstí zodpovědného zaměstnavatele, který s respektem pečuje o své zaměstnance.