Minimální mzda by se od ledna 2022 měla zvýšit o tisíc korun, a to na částku 16 200 korun hrubého. S minimální mzdou poroste i zaručená mzda pro jednotlivé skupiny profesí, kterých je celkem osm:

Zaručená měsíční mzda pro 1. skupinu bude od ledna 2022: 16 200 Kč / 96,40 za hodinu

Do 1. skupiny, která je současně rovna minimální mzdě, spadají jednoduché profese jako například:

 • jednoduchý úklid
 • pomocné práce v kuchyni (sběr, mytí nádobí)
 • ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
 • švadlena – jednoduché strojní šití, drobné šicí práce
 • jednoduchá údržba
 • přípravné a dílčí práce v obchodním provozu
 • základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů
 • doručovatel různých druhů zásilek
 • kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů
 • ošetřovatel veřejné zeleně

 

Zaručená měsíční mzda pro 2. skupinu bude od ledna 2022: 17 900 Kč / 106,50 za hodinu

Do 2. skupiny patří jednoduché odborné práce, jako například:

 • ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg
 • kopáčské práce
 • přidavačské práce – příprava maltovin, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček
 • opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem
 • montáž lešení do výšky 10 metrů
 • sanitář
 • popelář
 • domovník
 • školník
 • průvodce zájezdových skupin s výkladem
 • nabídka a prodej omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, nápojů a suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem
 • ochrana objektů, sbírek a podobně
 • řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tuny
 • výroba jednoduchých jídel z polotovarů, výroba polévek a příloh k hlavním jídlům
 • prodej u čerpacích stanic
 • třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balicích automatů nebo linek

 

Zaručená měsíční mzda pro 3. skupinu bude od ledna 2022: 19 700 Kč / 117,50 za hodinu

Do 3. skupiny patří většina „běžných“ prací, jako například:

 • řidič nákladního vozidla
 • obráběč
 • pekař
 • opravář elektrických a tepelných spotřebičů
 • fakturant
 • laborant
 • holič, kadeřnice
 • kominík
 • opravář hodinek
 • fotograf
 • brašnář
 • prodavačka
 • kuchař
 • barman, číšník
 • složitější klempířské práce
 • jednodušší instalační a topenářské práce
 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí
 • samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 • fakturantka – jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
 • střední a generální opravy automobilů
 • ošetřovatel, zubní instrumentář
 • strojvedoucí metra
 • porážení skotu a jateční zpracování masa

 

Zaručená měsíční mzda pro 4. skupinu bude od ledna 2022: 21 800 Kč / 129,80 za hodinu

Do 4. skupiny patří odborné specializované práce, jako například:

 • průvodce s tlumočením
 • kuchař specialista
 • krejčí v modelové a zakázkové výrobě
 • složitější instalační a topenářské práce
 • organizační doprovod zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením
 • letecký technik
 • kormidelník
 • švec
 • rytec
 • zedník
 • instalatér
 • strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
 • lámání včetně korektur časopisů

 

Zaručená měsíční mzda pro 5. skupinu bude od ledna 2022: 24 100 Kč / 143,30 za hodinu

Do 5. skupiny patří tzv. systémové práce, jako například:

 • řidiči autobusů
 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • zajišťování personální a mzdové agendy
 • řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)
 • zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace
 • zajišťování správy rozsáhlého majetku
 • běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance
 • vzdělávání dětí předškolního věku
 • instruktor praktického výcviku v autoškole
 • samostatný daňový specialista
 • řidič s přepravou více než 16 osob
 • sociálněprávní poradce
 • mzdová účetní
 • kameraman
 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb
 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy

 

Zaručená měsíční mzda pro 6. skupinu bude od ledna 26 600 Kč / 158,20 za hodinu

Do 6. skupiny patří systémové specializované práce, jako například:

 • režisér
 • dirigent
 • speciální pedagog
 • psycholog
 • správce systému výpočetní techniky
 • biomedicínský inženýr
 • zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen
 • koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent
 • tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů
 • samostatné vypracovávání a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb

 

Zaručená měsíční mzda pro 7. skupinu bude od ledna 29 400 Kč / 174,70 za hodinu

Do 7. skupiny tvůrčí systémové práce, jako například:

 • lékař, zubař
 • farmaceut
 • finanční analytik
 • programátor
 • tvorba celkových marketingových strategií a prognóz
 • vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol
 • koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
 • architekt
 • režisér náročných uměleckých děl
 • samostatný výzkumný pracovník

 

Zaručená měsíční mzda pro 8. skupinu bude od ledna 32 400 Kč / 192,80 za hodinu

Do 8. skupiny náročné tvůrčí systémové práce, jako například:

 • odborníci na stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • makléř – finanční operace na finančním a kapitálovém trhu
 • vědecký výzkumný a vývojový pracovník
 • výzkumná a vývojová činnost ve vzdělávání studentů a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků
 • tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)