preloader

Firma jako značka zaměstnavatele - Ilona Szpaková - HR consulting

Home > Firma jako značka zaměstnavatele

Employer Branding

Nabízím vám pomoc při budování firmy jako ZNAČKY DOBRÉHO ZAMĚSTNAVATELE (Employer Branding). Mimo aktivity, které vznikají uvnitř organizace a které vedou ke spokojenosti vlastních zaměstnanců, je také důležité sdělit i světu kolem, jak dobrý jste zaměstnavatel. Je důležité vzbudit v lidech pozitivní emoce o vaší organizaci, a to jen při sebemenším slůvku, aby ti, kteří u vás pracují, byli na to patřičně hrdí a aby ti, kteří zatím váhali, se bezpodmínečně vašimi zaměstnanci chtěli stát.

Analýza silných a slabých stránek organizace

Vytvoření plánu a dílčích kroků budování značky zaměstnavatele

Komunikace s veřejností

Organizace eventů jak uvnitř organizace, tak i pro širokou veřejnost