preloader

Ilona Szpaková

personální konzultant

Nabízím služby v oblasti administrativní personalistiky a strategického řízení lidských zdrojů

Pomohu vám se zavedením personálních (HR) procesů ve vaší organizaci

Co dělám

 • Zavádím personální (HR) procesy
 • Vedu personální agendu
 • Pomáhám s náborem nových zaměstnanců
 • Buduji firemní kulturu
 • Nabízím konzultace v personalistice
 • Jak to dělám

 • HR Interim Management – V případě, že chystáte v organizaci zásadní změny v personální oblasti, můžete dočasně využít mých služeb a pomůžu vám tuto výjimečnou situaci zvládnout. Mezi tyto výjimečné situace mohou patřit například dočasné zastoupení po dobu mateřské/rodičovské dovolené, příprava na HR audit, zavedení personálních (HR) procesů, výpomoc při náborových kampaních apod.
 • Externí HR Manažer / Personalista – Pokud vaše organizace nemá personální oddělení a přemýšlíte o jeho zavedení, můžete využít mých služeb externího vedení personálního oddělení a tím ušetřit náklady spojené se zaměstnáváním vlastního zaměstnance.
 • Hodinové personální konzultace – Ve chvílích, kdy si nevíte rady, jak řešit konkrétní personální situace ve vaší organizaci, můžete se na mě obrátit. Ráda vám pomohu třeba v personálně právní problematice.
 • 0 +

  Let zkušeností

  Strategické řízení lidských zdrojů

  Zahrnuje veškeré činnosti pro rozvoj organizace, budování firemní kultury a značky zaměstnavatele. Respektuje strategické cíle organizace a pomáhá tyto cíle naplnit tím, že zabezpečuje kvalitní zaměstnance, o které pečuje, řídí jejich výkon, odměňování a neustále dbá na jejich rozvoj.

  Spokojení a motivovaní zaměstnanci

  Jen zaměstnanci, o které pečujeme, jsou spokojení. Potřebují vědět, že k nim přistupujeme s respektem a důvěrou a že jsou v každé organizaci tím nejdůležitějším článkem. A každá organizace, pokud je chytrá, ví, že bez spokojených zaměstnanců nedosáhne svých vytyčených cílů. Spokojený zaměstnanec se rovná motivovaný zaměstnanec, jehož největší motivací je pomoci svému zaměstnavateli daných cílů dosáhnout.

  Spolehlivost, partnerství, osobní přístup

  Uvědomuji si, jak důležité je vybudovat vzájemnou spolupráci postavenou na důvěře. Spolehlivost je mou velkou předností, vybudování dlouhodobého partnerství mojí vizí a respektování přání klienta závazkem.

  Projekty

  Mé projekty

  Výrobní společnost, 350 zaměstnanců

  Oblast: INTERNÍ, EXTERNÍ KOMUNIKACE, FIREMNÍ KULTURA, ZNAČKA ZAMĚSTNAVATELE

 • Zavedení interní komunikace pro zaměstnance. Použití vhodných komunikačních nástrojů a forem. Založení interní FB skupiny jako velice efektivního nástroje. Cíl projektu: zlepšení informovanosti a zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

 • Zavedení externí komunikace na veřejnost. Založení profilu firmy na sociálních sítích. Distribuce příspěvků o činnostech firmy a firemním životě. Cíl projektu: Vytvářet dobré povědomí o firmě v očích veřejnosti, budovat značku zaměstnavatele, podpořit náborovou kampaň.

 • V rámci budování firemní kultury byly pro zaměstnance zavedeny projekty s aktivitami zaměřenými na sport, charitu, zdravou stravu a cvičení na pracovišti. Cíl projektu: zlepšit atmosféru na pracovišti, posílit vazby mezi zaměstnanci, budovat značku zaměstnavatele.
 • Holding zahrnující společnosti podnikající ve stavebnictví, celkem 45 zaměstnanců

  Oblast: STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, HR PROCESY, PERSONÁLNÍ AUDIT, PRAVIDLA PRO ODMĚŇOVÁNÍ, DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ

 • Zavedení HR oddělení jako nástroje pro strategické řízení lidských zdrojů.
 • Zavedení HR procesů, od náboru zaměstnanců, přes jejich adaptaci až po jejich rozvoj.
 • Spolupráce při vyhledávání nových zaměstnanců.
 • Audit personálních dokumentů a mzdového odměňování.
 • Popisy pracovních míst a kompetencí.
 • Řízení výkonu a zavedení výkonnostního odměňování dle sledovaných KPI´s.
 • Dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců a nastavení nápravných opatření problémů, které z šetření vyvstaly.
 • Zavedení pravidelných hodnotících rozhovorů se zaměstnanci jako nástroj pro zpětnou vazbu.
 • Vedení administrativní personalistiky podle principů platné legislativy.
 • Cíl projektu: zavedení všech nástrojů spojených s činnostmi personálního oddělení, které dosud ve společnosti chybělo, nastavit pravidla pro řízení lidských zdrojů.
 • Služby

  Nabídka služeb

  V rámci mých služeb vám dokáži nabídnout komplexní vedení personalistiky. Od náboru nových zaměstnanců, vedení personální agendy, výpočtu mezd, plánování rozvoje zaměstnanců až po nastavení správné interní komunikace a firemní kultury.

  Reference

  Reference

  Jsem teprve na startu, kdy má společnost rozjíždí svou činnost...

  Blog

  Nejnovější články